Påverkan

Det är mycket viktigt att kunskaperna om de aktuella byggnadsteknikernas egenskaper utvecklas och sprids i syfte att se till att nybyggnationer, reparationer, underhåll och förändringar på befintliga byggnader görs med hållbara och gedigna metoder. Därför arbetar föreningen med att sprida information om våra projekt genom artiklar i svenska tekniska tidskrifter, debattartiklar i dagspress, intervjuer i dagstidningar och TV. Forskningsresultat har också presenterats på internationella konferenser och publicerats i internationella vetenskapliga artiklar.