Styrelsen

Anders Planensten, ordförande
Martin Persson, vice ordförande
Tomas Gustavsson, sekreterare
Johanna Guth, ledamot
Anders Brunfors, ledamot
Jörn Andersson, ledamot
Miklos Molnar, ledamot
Frej Josefsson, ledamot
Konrad Grahn, ledamot