Publikationer

Ett av våra syften är att informera om tungt murat och putsat byggande i Sverige och därför är vi aktiva i framtagandet av olika publikationer.

Klicka på bilden för att öppna PDF.