Välkommen

Föreningen bildades 2012 i Lund
på initiativ av en forskargrupp vid LTH
och företrädare för murverksbranschen.

Murat byggande – hållbarhet i det långa loppet

Vi har i samarbete med konsultföretaget Tyréns gjort en studie, Översiktlig LCA-metod för klimatjämförelse. Studien visar hur man enkelt i inledande skeden kan ta fram underlag för klimatdeklarationer med stöd av Boverkets klimatdatabas, där man kan hämta generiska värden. Beräkningsstegen redovisas, och man kan använda rapporten som en mall, för

Doktorandprojekt

Stora belopp läggs idag ned på omfogning av tegelfasader, inte minst i efterkrigsbeståndet. Enligt en återhållsam uppskattning kan det handla om att 6 miljarder kan komma att läggas på att foga om befintliga tegelfasader. Beslut om omfogning baseras ofta på generella mallar, utan hänsyn till det aktuella behovet. Detta medför onödigt stora utgifter samtidigt som omfogning är ett slitsamt arbete.

Kompetensutveckling och projekt

Föreningens främsta målsättning är att sprida kunskap, öka kompetens och medvetenhet om murat och putsat byggande samt att initiera och finansiera forskningsprojekt inom för murverksbranschen relevanta projekt.

Påverkan

Det är mycket viktigt att kunskaperna om de aktuella byggnadsteknikernas egenskaper utvecklas och sprids i syfte att se till att nybyggnationer, reparationer, underhåll och förändringar på befintliga byggnader görs med hållbara och gedigna metoder.

Kontakt

Det går bra att skicka ett meddelande till föreningen. E-postadressen är: info[@]tmpb.se Skriv ditt namn och ärende så återkommer vi.   Med vänliga hälsningar, //Styrelsen i Tungt murat och putsat byggande