Styrelsen

Anders Planensten, ordförande
Martin Persson, vice ordförande
Tomas Gustavsson, sekreterare
Johanna Guth, ledamot
Krister Nyman, ledamot
Jörn Andersson, ledamot
Miklos Molnar, ledamot
Mikael Karling, ledamot
Konrad Grahn, ledamot