Verksamhet

Föreningens främsta målsättning är att sprida kunskap, öka kompetens och medvetenhet om murat och putsat byggande samt att initiera och finansiera forskningsprojekt inom för murverksbranschen relevanta projekt. Flera sådana projekt har initierats och genomförts av våra medlemmar under en lång tid tillbaka och nu arbetar vi vidare för att öka denna typ av samarbeten genom olika gemensamma insatser.