Om oss

Föreningen för tungt, murat och putsat byggande

Föreningen bildades 2012 i Lund på initiativ av en forskargrupp vid LTH och företrädare för murverksbranschen genom främst SPEF. Medlemmarna i föreningen kommer från olika lärosäten, materialleverantörer, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer i branschen.