Medlemmar

Det finns representanter från ett 30-tal olika företag och organisationer representerade i föreningen:

Bekaert, läs mer på www.bekaert.com
Brukspecialisten, läs mer på www.brukspecialisten.se
Combimix, läs mer på www.combimix.com/se
Fasadkonsult Anders Målar
Finja, läs mer på www.finja.se
H+H, läs mer på www.hplush.se
HusCompagniet, läs mer på www.huscompagniet.se
Joma, läs mer på www.joma.se
Kalk- og teglvaerksforeningen/Tegelinfo, läs mer på www.dansketegl.dk
Kåver & Mellin, läs mer på www.kaver-mellin.se
Leca Sweden, läs mer på www.leca.se
LTH/Konstruktionsteknik, läs mer på www.kstr.lth.se
Murma, läs mer på www.murma.se
Målarkalk, läs mer på www.malarkalk.se
Nyströms Cementgjuteri, läs mer på www.nystromscement.se
Randers Tegel, läs mer på www.randerstegl.se
SPEF, läs mer på www.spef.org
Svenska Stenhusföreningen, läs mer på www.svenskastenhusforeningen.se
Tegelmäster, läs mer på www.tegelmaster.se
TG konstruktioner, läs mer på www.konstruktioner.se
Tyréns, läs mer på www.tyrens.se
Weber, läs mer på www.weber.se
Wienerberger, läs mer på www.wienerberger.se
WSP, läs mer på www.wsp.com/sv-SE