Medlemmar

Det finns representanter från ett 30-tal olika företag och organisationer representerade i föreningen:

Brukspecialisten, www.brukspecialisten.se
Centrum för boendets arkitektur, CBA, www.chalmers.se/sv/centrum/cba/
ColNor, www.colnor.eu
Combimix, www.combimix.com/se
Finja, www.finja.se
Fredblad Arkitekter, www.fredblad.se/
H+H, www.hplush.se
Joma, www.joma.se
Kalk- og teglvaerksforeningen/Tegelinfo, www.dansketegl.dk
Kåver & Mellin, www.kaver-mellin.se
LTH/Konstruktionsteknik, www.kstr.lth.se
Mur & putsföretagen, www.murochputsforetagen.org
Murma, www.murma.se
Målarkalk, www.malarkalk.se
Nyströms Cementgjuteri, www.nystromscement.se
Projekt 63, projekt63.se
Randers Tegel, www.randerstegl.se
Tegelmäster, www.tegelmaster.se
TG konstruktioner, www.konstruktioner.se
Tyréns, www.tyrens.se
Weber, www.weber.se
White Arkitekter, https://whitearkitekter.com/se/
Wienerberger, www.wienerberger.se
WSP, www.wsp.com/sv-SE